Revisorbranchen runder 20 milliarder i omsætning

13. september, 2019

Den årlige omsætning i revisorbranchen ser sig ikke tilbage på sin himmelflugt. Omsætningen øges år for år, og i de seneste tolv måneder har branchen for første gang rundet de 20 milliarder kroner med en rekordomsætning på 6.578 i andet kvartal 2019. Branchen domineres af en håndfuld store revisionshuse, der tegner sig for halvdelen af omsætningen. Er du interesseret i at se, hvem der vinder og taber markedsandele i markedet for revision, har Dataminds og eStatistik udviklet værktøjet ’Revision i Danmark’, som giver det fulde overblik.

Der er kronede dage i den danske revisorbranche. Sådan ser det under alle omstændigheder ud, når man kigger på kurven for omsætning. Omsætning i årets andet kvartal satte rekorden for et enkelt kvartal og lover samtidig godt for den samlede omsætning for 2019.

I andet kvartal afsluttes hovedparten af årsrapporterne, og det er uden sammenligning årets travleste periode i revisorbranchen. Omsætningen i årets andet kvartal har gang på gang sat rekord siden 2014, og 2019 er ikke nogen undtagelse. I år var omsætningen andet kvartal lige akkurat højere end samme kvartal 2018. 6.578 millioner kroner var omsætning i andet kvartal 2019. Ser vi på omsætningen de seneste fire kvartaler, så har branchen rundet 20 milliarder kroner og til trods for, at væksten i andet kvartal 2019 ikke var helt på samme niveau som de forudgående tre kvartaler, så tyder meget på, at årsomsætningen i 2019 nærmer sig de 21 milliarder kroner.

Figur 1. Kvartalsomsætning i revisorbranchen, millioner kroner, 2009K1-2019K2

Kilde: Danmarks Statistik FIKS44, beregninger foretaget af eStatistik.

Som Figur 1 viser, er der store udsving fra kvartal til kvartal, hvilket gør, at det kan være svært nøjagtigt at se branchens omsætningsvækst. Kigger man på, hvordan udviklingen har været på årsbasis, kan der næppe herske tvivl om, at omsætningen i revisorbranchen bevæger sig i én bestemt retning. Og det er op ad.

Omsætningen er steget støt siden 2000. Der har været vækst i omsætning alle år med undtagelse af ét enkelt. I 2008 ulmede en verdenshistoriens største finanskriser, og på få år raserede krisen økonomi og erhvervsliv over hele verden, og således også i revisorbranchen. Men set med udgangspunkt i den samlede omsætning i branchen, formåede revisorerne at holde skindet på næsen. Fra 2009 til 2010 faldt omsætningen med 4,1 procent, hvilket må siges at være nådigt sluppet sammenlignet med mange andre brancher.

På andre områder ramte finanskrisen dog også revisorbranchen hårdt. Kigger man på branchens beskæftigelse, blev den noget hårdere ramt end, tilfældet var med omsætningen. Mere end 2.300 job forsvandt fra branchen i årene efter finanskrisen. Siden da er der rigtigt kommet gang i beskæftigelseshjulene i revisorbranchen igen. Revisorernes jobfest kan du læse mere om her. Jobfest i revisorbranchen

Udviklingen i årsomsætning er afbildet i figuren nedenfor.

Figur 2. Årsomsætning i revisorbranchen, millioner kroner, 2000-2019*

Kilde: Danmarks Statistik Generel Firmastatistik GF, beregninger foretaget af eStatistik. *Årsomsætningen for 2018 er baseret på Firmaernes køb og salg (FIKS33). Årsomsætningen for 2019 er af gode grunde endnu ikke tilgængelig, og tallet er derfor i denne figur et fiktivt år beregnet ud fra de seneste tolv måneder (august 2018 til og med juli 2019) i Firmaernes køb og salg (FIKS33).

Flere og flere revisorhuse om at dele revisionskagen…

De seneste års fremgang i omsætning og beskæftigelse i revisorbranchen går hånd i hånd med udviklingen i antallet af revisorfirmaer. Der er nemlig også kommet flere af disse til. Tendensen har på mange måder været lig den, der var med årsomsætningen.

Årtusindet startede med et lille fald i antallet af revisorfirmaer, hvorefter væksten frem mod finanskrisen begyndte. Fra 3.652 firmaer i 2002 til 4.117 i 2008. Finanskrisen resulterede i, at antallet af revisorfirmaer faldt til 4.079 i 2009. Et forholdsvist beskedent fald, finanskrisens generelle voldsom taget i betragtning, og herefter begyndte en ny optur. Fra 2012 til 2013 var der igen et lille fald, men ellers er antallet af revisorfirmaer steget støt. I 2017 var der ifølge Danmarks Statistik Generel Firmastatistik 4.542 reelle revisionsvirksomheder.

At det er reelle virksomheder, er et udtryk for, at det er virksomheder med økonomisk aktivitet af et vist omfang, som gør, at man kan leve af dem. Virksomhederne skal kunne levere, hvad der svarer til et halvt årsværk for at blive betragtet som en reel virksomhed i Danmark Statistiks øjne. Kigger man på samlet antal registreringer i CVR indenfor branchen, er der 7.963 virksomheder.

Udviklingen er fremstillet i Figur 3.

Figur 3. Antal revisorfirmaer, 2000-2017

Kilde: Danmarks Statistik GF, beregninger foretaget af eStatistik.

…men det er nogle få store revisionshuse, der spiser (næsten) det hele

Der er altså mange revisorfirmaer om at dele branchens rekordomsætning, men vender vi for en stund tilbage til omsætningstallene og kigger på, hvordan virksomhederne så fordeler kagen, står det klart, at revisionsmarkedet i Danmark er domineret af fem-seks store revisionshuse.

De fem største revisionshuse målt på omsætning tegner sig i 2017 for halvdelen af den samlede omsætning i revisorbranchen, som det ses af Tabel 1 herunder. Det er udtryk for en tendens siden årtusindeskiftet, at de store sætter sig på mere og mere af omsætningen. I 2000 stod de fem største revisorhuse for 39,7 procent.

Tabel 1. Koncentrationsindeks for revisorbranchen, målt på omsætning, 2000, 2008, 2015 og 2017

2000 2008 2015 2017
De fem største virksomheder målt på omsætning 39,7% 44,9% 45,6% 50,0%
De 6-10. største virksomheder målt på omsætning 10,1% 6,4% 8,2% 6,3%
Øvrige virksomheder med 50+ mio. i omsætning 6,6% 6,8% 7,8% 8,6%
Virksomheder med 10-50 mio. i omsætning 9,5% 14,0% 12,8% 12,3%
Virksomheder med 1-10 mio. i omsætning 25,2% 21,3% 17,4% 15,3%
Virksomheder med under 1 mio. i omsætning 8,9% 6,6% 8,3% 7,5%

Kilde: Specialkørsel af Danmarks Statistiks GF. Beregninger foretaget af eStatistik.

Tabellen viser også, at lidt mere end en fjerdedel af omsætningen i revisorbranchen er at finde i de lidt mindre revisionshuse med en årlig omsætning mellem 1 mio. kroner til 50 mio. kroner.

Få overblikket over hele markedet i ’Revision i Danmark’

eStatistik har i samarbejde med Dataminds udviklet værktøjet ’Revision i Danmark’, som både giver det store overblik i fugleperspektiv over markedet for revision samt det helt detaljerede nærbillede. Mulighederne er talrige.

En væsentlig forklaring på de store virksomheders omsætningsdominans illustreres i Figur 4 herunder. Det er samtidig et eksempel, hvad værktøjet kan bruges til. Af eksemplet fremgår, at de seks største revisionshuse sidder tungt på de største virksomheder. For virksomheder med 200 eller flere ansatte, og dem er der i alt 901 af i Danmark i 2019, sidder seks revisionshuse på de 89 procent. Helt nøjagtigt 805 ud af de 901 virksomheder.

Specialkørsler fra Danmarks Statistik udført af eStatistik viser, at de store virksomheder tegner sig for mere end halvdelen af den økonomiske aktivitet i Danmark. Det er derfor ikke overraskende, at de store revisionshuse ligeledes dominerer omsætning i revisorbranchen.

30 procent af de store virksomheder har valgt PricewaterhouseCoopers som deres revisor, der dermed har den største andel af de store virksomheder. Deloitte og Ernst & Young sidder på henholdsvis 22 procent og 21 procent, mens KPMG har 8 procent af de store virksomheder i deres kundeportefølje.

Beierholm, der målt på kunder af alle størrelser er landets suverænt største revisorfirma, har 4 procent af de store virksomheder. Samlet set har Beierholm 21.279 kunder, hvilket svarer til en markedsandel på 9,3 procent af hele markedet for revision.

Endelig har BDO også 4 procent af de store virksomheder, og blot 11 procent af de store virksomheder har valgt et andet revisorfirma end et af disse seks.

Figur 4. Kundefordeling af virksomheder med 200 eller flere ansatte, fordelt på revisorfirma, 2019

Kilde: Revision i Danmark. Beregninger foretaget af eStatistik.

Med adgang til ’Revision i Danmark’ kan du nemt og overskueligt se, hvordan hele fordelingen er, og nøjagtigt hvilke kunder hvert enkelt revisionshus har. Se mere på www.revisionidanmark.dk eller kontakt os i dag for at høre mere.