Jobfest i revisorbranchen

02. september, 2019

Beskæftigelsen i revisorbranchen tordner afsted og har for længst overhalet niveauet fra før finanskrisen. Og kigger man på udviklingen i antal arbejdssteder med ansatte, er væksten endnu større. Er du interesseret i at se, hvem der vinder og taber markedsandele i markedet for revision, har Dataminds og eStatistik udviklet værktøjet ’Revision i Danmark’, som giver det fulde overblik.

Beskæftigelsen i revisorbranchen nåede nye højder i første kvartal 2019. Her var der 18.450 lønmodtagere i branchen, hvilket er 608 flere end tilfældet var, da beskæftigelsen toppede i første kvartal 2009. Dermed har der været en vækst på 4 procent i antallet af lønmodtagere over de sidste ti år.

4 procent lyder måske ikke af meget, men som de fleste andre brancher, blev revisorbranchen også hårdt ramt af finanskrisen med et voldsomt fald i beskæftigelsen til følge. Fra højdepunktet i første kvartal 2009 til tredje kvartal 2011 forsvandt der mere end 2.000 job i branchen, og bunden blev først endeligt nået i tredje kvartal 2014, hvor jobtabet kunne gøres op til 2.336 færre lønmodtagere i forhold til finanskrisens start.

Tredje kvartal 2014 markerede bunden og dermed også begyndelsen på en fremgang i job. En fremgang, der hurtigt skulle udvikle sig til en regulær jobvækst. Fra tredje kvartal 2014 til første kvartal 2019 er der kommet knap 3.000 flere lønmodtagere til i revisorbranchen, en vækst på 19 procent. Tallene ses i Figur 1.

Figur 1. Lønmodtagere i revisorbranchen, 2008K1-2019K1

Kilde: Danmarks Statistik LBESK, beregninger foretaget af eStatistik.

Udover lønmodtagerbeskæftigelsen, som er vist i Figur 1, så er en relativ stor del af revisorbranchens samlede beskæftigelse selvstændige erhvervsdrivende. Her er antallet meget konstant, nemlig 3.172 ved finanskrisens start i 2008 og præcist det samme i november 2017, der er den sidste måling. Jobfesten er tæt forbundet med en vækst i antallet af arbejdssteder indenfor revisorbranchen. I første kvartal 2008 var der 1.834 arbejdssteder med ansatte indenfor revisorbranchen. Det vil sige revisorfirmaer og underafdelinger af revisorfirmaer, som for eksempel lokale kontorer af større revisionskæder. I første kvartal 2019 var der 2.237 arbejdssteder. Altså var der kommet 403 arbejdssteder til i denne perio-de, en vækst svarende til 22 procent. Og det endda efter et fald i antallet fra fjerde kvartal 2018 til første kvartal 2019. I fjerde kvartal nåede antallet af arbejdspladser sit foreløbige højdepunkt med 2.292. Dette ses i Figur 2.

Figur 2. Antal arbejdssteder med ansatte indenfor revisionsbranchen, 2008K1-2019K1

Kilde: Danmarks Statistik LBESK, beregninger foretaget af eStatistik.