Indsigt i revisorbranchen 2020

8. januar, 2020

Rekordomsætning, rekordbeskæftigelse, rekordhøjt uddannelsesniveau, en stærk selvstændighedskultur – der er nok af positive ting at tage fat på, når man skal beskrive revisorbranchen i Danmark. De store virksomheder tegner sig for mere og mere af beskæftigelsen, og kvinderne er i overtal. Dog ikke på ledelsesgangen, hvor det stadig er mindre end hver fjerde med ledelsesansvar, som er kvinde.

Omsætningen i revisorbranchen buldrer afsted. Siden indgangen til dette årtusinde er branchens samlede omsætning blevet fordoblet, og ender i 2019 på imponerende 21 milliarder kroner. Det viser de nyeste tal fra Danmarks Statistik, der indeholder branchens omsætning i de første 10 måneder af 2019. Således mangler blot november og december, men er væksten i disse to måneder på niveau med de første ti måneder i forhold til 2018, hvilket man med god grund kan antage, så ender omsætningen altså på 20.984 millioner kroner eller 21 milliarder kroner i runde tal.

Udviklingen i revisorbranchens omsætning kan ses af Figur 1.

Kilde: Danmarks Statistik Generel Firmastatistik 2008-2017 og Danmarks Statistik FIKS33 2018-2019. Bearbejdet af eStatistik. *Årsomsætning for 2019 er et estimat på baggrund af årets første ti måneder.

Med rekordomsætningen rundes et årti af, som har budt på massiv vækst i omsætning, og revisorbranchen sætter en tyk streg under, at de formår at holde gang i omsætningshjulene. Det demonstrerede branchen også under finanskrisen, der nok kunne ses i form af et fald i omsætning, men slet ikke i samme kaliber, som man oplevede i andre brancher. Omsætningen i revisorbranchen faldt fra 2008 til 2010 med 5,6 procent til knap 15 milliarder kroner. Siden 2010 er omsætningen så vokset med over 40 procent, og ender som nævnt i lejet omkring 21 milliarder kroner i 2019. Særligt de fem seneste år har budt på voldsom vækst.

Den flotte omsætning sender et signal om en stærk branche, og kigger man på beskæftigelsen forstærkes denne opfattelse. Finanskrisen ramte nemlig beskæftigelsen i revisorbranchen hårdere end, den ramte omsætningen.

Og ikke nok med, at omsætningen er rekordhøj i de nyeste statistikker, det er beskæftigelsen faktisk også, som Figur 2 illustrerer.

Figur 2. Lønmodtagerbeskæftigelse, revisorbranchen 2008K1-2019K3

Kilde: Danmarks Statistik specialkørsel LBESK. Bearbejdet af eStatistik.

I figuren ses antal beskæftigede lønmodtagere i revisorbranchen, og finanskrisens påvirkning fremgår tydeligt af figuren. I første halvår 2009 toppede beskæftigelsen med 17.842 lønmodtagere, men i tredje kvartal begyndte jobnedturen i revisorbranchen, der først kulminerede i tredje kvartal 2014. Et fald i lønmodtagerbeskæftigelsen på 13 procent var resultatet. 2.336 tabte job.

I løbet af første halvår 2018 var de tabte job genskabt, og i tredje kvartal 2019 udgjorde lønmodtagerbeskæftigelsen 18.556 personer. Det svarer til en vækst på 20 procent siden lavpunktet i 2014, og samlet set er lønmodtagerbeskæftigelsen 4 procent højere i tredje kvartal 2019 end, den var på højdepunktet i 2009.

Figur 2 viser som nævnt lønmodtagerbeskæftigelsen og inddrager ikke de selvstændige, som jo rettelig også er beskæftigede i branchen. Antallet af selvstændige består af ejerne i enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. I tallene indgår ligeledes et mindre antal medarbejdende ægtefæller.

De selvstændige udgør ikke desto mindre en væsentlig del af revisorbranchen, viser Figur 3.

I figuren ses den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS), der opgør, hvor personer har deres primære beskæftigelse.

Figur 3. Beskæftigede i revisorbranchen, lønmodtagere og selvstændige, november 2008-november 2018

Kilde: Danmarks Statistik RAS300. Bearbejdet af eStatistik.

I 2008 var der ifølge RAS 20.648 beskæftigede i revisorbranchen. Heraf var de 3.233 selvstændige. Så kom finanskrisen og satte sit aftryk på den samlede beskæftigelse i branchen, som tidligere beskrevet, men antallet af selvstændige forholdt sig på yderst stabilt niveau gennem hele perioden. I 2018 var 3.271 ud af de i alt 21.391 beskæftigede selvstændige, og ser man på, hvor stor en andel de selvstændige udgør af den samlede beskæftigelse, ligger de i hele perioden mellem 15 og 17 procent. Denne andel er høj sammenlignet med den private, hvor knap 10 procent af alle beskæftigede er selvstændige.

Der er altså en meget stabil selvstændighedskultur i revisorbranchen, som ikke lader sig præge af konjunkturer.

56 procent af de selvstændige i 2018 var kvinder. Helt generelt i den samlede beskæftigelse udgjorde kvinderne 52 procent. Tabel 1 viser den socioøkonomiske status i 2018 for revisorbranchen. Ser vi på kønsfordelingen blandt lønmodtagerne, er det blot 22 procent stillinger i revisorbranchen med ledelsesansvar, som besiddes af en kvinde. Lønmodtagere på højeste niveau har en kvindeandel på 40 procent, mens mellemniveauet har en kvindeandel på 51 procent. I kategorien øvrige lønmodtagere er to ud af tre beskæftigede kvinder.

Tabel 1. Socioøkonomisk status, revisorbranchen, 2018

Antal Kvindeandel
Alle beskæftigede 21.391 52%
Selvstændige mv. 3.271 56%
Lønmodtager med ledelsesarbejde 676 22%
Lønmodtagere på højeste niveau 5.587 40%
Lønmodtagere på mellemniveau 6.693 51%
Øvrige lønmodtagere 5.164 66%

Kilde: Danmarks Statistik RAS300. Bearbejdet af eStatistik.

Beskæftigelsen samler sig i de store virksomheder

Kigger man på, hvordan beskæftigelsen fordeler sig på arbejdsstedsstørrelser, er der en klar ten-dens til, at de store revisionshuse med flere end 100 ansatte står for mere og mere af den samle-de beskæftigelse i branchen. Det ses af Figur 4.

Figur 4. Beskæftigelsesandel fordelt på arbejdsstedsstørrelser, 2008-2018

Kilde: Danmarks Statistik specialkørsel ERHV. Bearbejdet af eStatistik.

I 2008 var stod de helt store arbejdssteder for 26,9 procent af beskæftigelsen. I forbindelse med finanskrisen faldt denne andel til 22,4 procent i 2010, men siden har der været jobfest i de store revisionshuse. I 2018 tegner de sig for lidt mere end en tredjedel af beskæftigelsen – 33,9 procent.

Det er særligt arbejdssteder med mellem 5 og 49 ansatte, som udgør en mindre del af beskæftigelsen i 2018 sammenlignet med ti år tidligere. Enkeltmandsvirksomheder, det vil sige hovedparten af de selvstændige, holder stand og bevarer deres andel af beskæftigelsen.

Også uddannelsesniveauet i branchen er under forandring. Her er tendensen, at de universitetsuddannede fylder mere og mere af beskæftigelsen på bekostning af personer uden kompetencegivende uddannelse og personer med erhvervsfaglig uddannelse. Det viser Figur 5.

Personer uden kompetencegivende uddannelse stod i 2008, med 26,3 procent, for lidt over en fjerdedel af beskæftigelsen. Ti år senere er denne andel ’skrumpet’ ind til 19,3 procent, altså under en femtedel. De erhvervsfagligt uddannede er gået fra at udgøre 30 procent i 2008 til 23,2 procent i 2018.

Til gengæld er andelen af personer beskæftiget i revisorbranchen steget fra 24,1 procent til 34,8 procent. Andelen af personer med en kort eller mellemlang uddannelse er også vokset, dog ikke helt så meget som de universitetsuddannede.

Den uddannelsesmæssige transformation kan være med til at forklare, at revisorbranchen var i stand til at begrænse tabet i omsætning under finanskrisen til trods for et markant fald i beskæftigelsen.

Figur 5. Uddannelsesniveau i revisorbranchen, relativ andel, 2008, 2013, 2018

Kilde: Danmarks Statistik specialkørsel RAS. Bearbejdet af eStatistik.

Få et komplet overblik over markedet for revision ...

eStatistik har i samarbejde med Dataminds A/S udviklet værktøjet ’Revision i Danmark’, der giver et komplet overblik over hele det danske marked for revision. Se markedsandele, brancheforde-linger, kommunefordelinger og meget mere. Se revisionshusenes kundebevægelser – hvem vinder markedsandele, og hvem taber?

... eller det helt detaljerede nærbillede

’Revision i Danmark’ giver dig også de små detaljer – helt ned på hver enkelt revisor og kunde. Hvilke kunder har hver revisor, hvilke kunder er nye, og hvem er skiftet og hvorhen?

Kort sagt er ’Revision i Danmark’ et yderst værdifuldt redskab til revisorfirmaer – store som små, og som mange allerede benytter.

Se mere på www.revisionidanmark.dk og kontakt os for at høre mere om muligheder og priser for din organisation.